AVAN ...

Sajale seekord pihta ei saanud,
aga siiski võib soovida

Nõustun reeglitega

Võit!

Muukisid just seifist välja 100€. Saatsime Sinu emailile täpsemad juhised, kuidas selle kätte saad.

Võit!

Muukisid just seifist välja 10€. Saatsime Sinu emailile täpsemad juhised, kuidas selle kätte saad.

Kampaania reeglid

 1. Kampaania “KOODIMURDJA” kestab kuni 31.maini 2022
 2. Kampaania korraldaja on OB Holding1 OÜ
 3. Kampaanias osalemine on tasuta.
 4. Kampaanias osaleja peab olema vähemalt 21-aastane.
 5. Kampaanias osalemiseks on vajalik mängija e-postile saadetud kood või koodimurdja kupong.
 6. Kampaanias osalemiseks peab osaleja sisestama oma kontaktandmed ja saadud 8 kohalise koodi koodimurdja mängus vastavasse lahtrisse.
 7. Kontaktandmetes näidatud e-posti aadress peab ühtima e-posti aadressiga, millele saadeti koodimurdja kood.
 8. Üks inimene saab mängus osaleda saab vaid ühel korral.
 9. Kohe peale koodi sisestamist saab osaleja teada, kas osutus €100 võitnud koodi omanikuks või mitte. Vastavasisuline teade saadetakse kuvatakse kampaania lehel ja e-mailile saadetakse kiri, milles täpsustatakse auhinna kättesaamine.
 10. Juhul, kui võitja pole võidust teavitanud e-maili kätte saanud, palume pöörduda mängu auhinna väljaandja e-posti aadressil: support@olybet.com.
 11. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Privaatsustingimused

 1. Nime-, vanuse- ja e-posti aadressi sisestamisega ning “Muugi” nupul vajutamisega on klient teadlik, et osaleb loosis ning tema isikuandmeid töödeldakse võitjate väljaselgitamiseks.
 2. Isikuandmete esitamine on lepinguline kohustus ning andmete esitamata jätmisel või hilisemal kustutamisel ei saa Klient loosis osaleda.
 3. Andmete töötlemise eesmärk on loosi läbiviimine ning võitjatega kontakteerumine.
 4. Andmete töötlemise õiguslik alus on lepingu täitmine.
 5. Isikuandmete vastutav töötleja on OB Holding 1 OÜ, aadress Pronksi 19, 10124 Tallinn.
 6. Küsimuste korral saab vastutava töötleja andmekaitsespetsialistiga ühendust võtta aadressil OlybetEstoniaDPO@olybet.com.
 7. Isikuandmeid töödeldakse kuni võitjate väljaselgitamiseni, peale mida kõik kogutud andmed kustutatakse. Võitjate andmed kustutatakse peale seda kui auhind on üle antud, välja arvatud juhul kui seadus kohustab andmeid säilitama kauemaks. Sel juhul kustutatakse andmed peale seadusega ettenähtud säilitustähtaja lõppu.
 8. Andmeid töötlevad OB Holding 1 OÜ turundusosakonna töötajad.
 9. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmetele ligipääsu ning ka isikuandmete parandamist, ülekandmist, kustutamist ning töötlemistoimingute piiramist, kui ka esitada töötlemise kohta vastuväiteid.
 10. Kliendil on õigus esitada kaebus Andmekaitse inspektsioonile (Tatari 39, Tallinn 10134, e-post info@aki.ee).